لبخند زندگی

موضوعات مختلف

لبخند زندگی

موضوعات مختلف

۱۲تیر

آدما رو تو عصبانیت بشناسین...

اینکه میگن «تو عصبانیت حلوا خیرات نمی کنند»همش برای توجیه کردن حرفاییه که اون موقع زدن و موقعیتشون به خطر افتاده...

آدما توی عصبانیت حرفایی رو میزنن که همیشه بهشون فکر کردن...

حرفایی که اعتقادشونه...

حرفایی که باورشون دارن...

اگر کسی حتی توی عصبانیت وسط داد و بیداداش هنوزم حرفاش بوی دوست داشتن می داد ...

اون آدم از ته قلبش شما رو دوست داره! 

مراقب این آدما باشین

🍃شیرین بانو🍃
۰۱تیر

تابستان از راه رسیده است....

رفیق اصلا فکر خوبی نیست که بنشینی گوشه ای و به روزهای گذشته و تابستان پارسال و آدم یا آدم هایی که دیگر با تو نیستند فکر کنی.

یا بگویی اگر فلانی بود یا فلانی میماند این تابستان خیلی خوش میگذشت.

تو دوستانی داری که پایه ی دیوانه بازی هایت هستند...پایه ی شبگردی ها و سینما رفتن هایت.

پایه ی پیاده روی کردن های بی هدف و یخمک خوردن در خیابان!

تو خودت را داری و میتوانی بی وقفه لذت ببری از زندگی.

خوشحال بودنت را وابسته ندان به افرادی که نیستند.

از بودن با آدم هایی که هستند و تو را دوست دارند لذت ببر.

تابستان ،فصل شل و ول بودن است!

وا بده از غم و غصه هایت...

خورشید آنقدر رقصیده که داغ کرده! تو چرا نشسته ای؟!

شاید این تابستان ، فصل بازگشت به روزهای خوبت باشد.

🍃شیرین بانو🍃